logo
  • 10:00 - 22:00

  • Pazartesi - Pazar

Politikalarımız


Güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın önemine inanan Kanatlı AVM, kurumsal yönetim ilkelerini faaliyetlerinin her aşamasında kendisine rehber edinmiştir. Ayrıca Şirket, kurumsal yönetim anlayışının bir sonucu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasının sadece Kanatlı AVM için değil, Şirket’in tüm pay sahipleri ve ülkemiz için faydalı olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sürekli güncellenen kurumsal web sitesinde, Kurumsal Yönetim ve Şirket ile ilgili ayrıntılı bilgi pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Kanatlı AVM, kurumsal yönetimin ana ilkeleri olan;

• Eşitlik,

• Şeffaflık,

• Sorumluluk,

• Hesap verebilirlik

ilkelerini benimsemektedir.


23 Şubat 2023 - Perşembe